چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۰

ببینید| نشست مشترک معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی با معاونت توسعه و برنامه ریزی

عکاس: صادق سندانی

دریافت تصاویر