پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۶

ببینید|نشست مدیرعامل شرکت راه آهن با مدیران استانی تهران

عکاس: مصطفی صفری