شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۴

ببینید|مراسم معارفه معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی در وزارت راه وشهرسازی

عکاس: صادق سندانی

دریافت تصاویر