چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۹

مراسم آغاز عملیات اجرایی آزادراه قم- سلفچگان- راهجرد