پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۲

جلسه بررسی پروژه‌های آماده افتتاح سه‌ماهه دوم سال ۱۳۹۹ وزارت راه و شهرسازی

عکاس: محمد محبی

دریافت تصاویر