دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۱

ببینید|پیگیری آخرین وضعیت اجرایی و تامین منابع مالی طرح‌های مربوط به مصوبات سفر مقام معظم رهبری

عکاس: راهب هماوندی

دریافت تصاویر