دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۸

ببینید |جلسه نهایی کردن سند تفاهمنامه همکاری تامین مالی و اجرای پل اتومبیل رو مرزی آستارا چای

عکاس: صادق سندانی

دریافت تصاویر