دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۰:۰۷

ببینید| جلسه مجمع نمایندگان استان گلستان با وزیر راه وشهر سازی

عکاس:محمد محبی

دریافت تصاویر