جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۳

ببینید|سفر وزیر راه وشهر سازی به استان اصفهان-۱

عکاس:محمد محبی

دریافت تصاویر