سه‌شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۰:۴۳

ببینید | امضای تفاهمنامه همکاری وزارت راه وشهر سازی ودانشگاه علم وصنعت در حوزه ایمنی حمل ونقل

عکاس: محمد محبی

دریافت تصاویر