چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۹

ببینید|دوره آموزشی قانون منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارکنان دولت در معاملات دولتی

عکاس: راهب هماوندی

دریافت تصاویر