چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۲

ببینید|حضور معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در پایگاه خبری

عکاس: راهب هماوندی

دریافت تصاویر