چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۶

ببینید|جلسه ویدئو کنفرانسی وزیر راه و شهرسازی ایران و وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه

عکاس: راهب هماوندی

دریافت تصاویر