پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۸

ببینید| حمل افزون بر ۲ هزار و ۷۰۰ متر مکعب ماسه بادی از سطح محورهای مواصلاتی سیستان

دریافت تصاویر