یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۷:۳۹

ببینید| بازديد مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن از پايگاه خبري

عکاس: محمد محبی

دریافت تصاویر