دوشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۰

ببینید|جلسه شورای فرهنگی وزارت راه و شهرسازی با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی

عکاس: راهب هماوندی

دریافت تصاویر