دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۴

ببینید|ورود هفتاد دستگاه ناوگان تولید داخل به شبکه ریلی

عکاس: راهب هماوندی

دریافت تصاویر