یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۸

ببینید|افتتاح و راه اندازی کانون ارزیابی توسعه و شایستگی مدیران وزارت راه و شهرسازی

عکاس: راهب هماوندی

دریافت تصاویر