پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۹ - ۲۲:۴۷

ببینید|برگزاری دهمین جلسه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

عکاس: محمد محبی

دریافت تصاویر