یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۰

ببینید|امضای تفاهمنامه ستاد امر به معروف و نهی از منکر و وزارت راه وشهر سازی

عکاس:محمدمحبی

دریافت تصاویر