دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۶

ببینید|برگزارى نشست مهرماه شوراى عالى شهرسازى و معمارى ايران

عکاس: محمد محبی

دریافت تصاویر