شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۹ - ۰۹:۴۳

ببینید|مجمع شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

عکاس: صادق سندانی