چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۵

ببینید| برگزاری کمیته پیگیری توافقات بیستمین کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و پاکستان

عکاس: محمد محبی