دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۲

ببینید| برگزاری نشست تخصصی با عنوان ضرورت انجام اقدامات آمادگی، احتیاطی و پیشگیرانه عملیات زمستانی وزارت راه و شهرسازی

عکاس:راهب هماوندی

دریافت تصاویر