دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۹

ببینید|برگزاری جلسه شورای فرهنگی آبان ماه وزارت راه و شهرسازی ایران

عکاس: محمد محبی

دریافت تصاویر