دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۵

ببینید | برگزاری سیزدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور در ساختمان دادمان

عکاس: صادق سندانی

دریافت تصاویر