چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۷

ببینید|جلسه پیگیری روند اجرای طرح اقدام ملی مسکن

عکاس: صادق سندانی

دریافت تصاویر