شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۶

ببینید|جلسه مجازی با مدیران روابط عمومی ادارات جهت هماهنگی در اطلاع رسانی در مقابله با ویروس کرونا

عکس:پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

دریافت تصاویر