چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۸:۱۷

ببینید|سفر وزیر راه وشهر سازی به استان کرمان

عکاس:محمدمحبی

دریافت تصاویر