چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۸:۱۶

ببینید |سفر وزیر راه وشهر سازی به استان خراسان جنوبی

عکاس: محمد محبی

دریافت تصاویر