چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۴

ببینید|دیدار معاون وزیر راه شهرسازی با خانواده‌های شهدا در ساختمان این وزازتخانه