چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۵

ببینید|تشريح عملكرد بنياد مسكن در نشست خبرى رييس بنياد مسكن

عکاس: راهب هماوندی

دریافت تصاویر