پنجشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۲

ببینید|بازدید وزیر راه و شهرسازی از تاسیسات بندر شهید بهشتی چابهار

عکاس: محمد محبی

دریافت تصاویر