شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۰ - ۲۳:۳۵

ببینید | تعمیر و بازسازی پل بزرگ آلیدر در محور پر تردد خاش - ایرانشهر