دوشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۵

ببینید|بازدید مدیرعامل شرکت ساخت از ایستگاه راه آهن اردبیل و پروژه سرچم به اردبیل

دریافت تصاویر