چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۰:۴۰

ببینید|آغاز بهره برداری از طرح های ملی وزارت راه و شهرسازی با سرمایه گذاری ۱۰۱۰۰ میلیارد تومانی