شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۳:۳۸

ببینید|دیدار وزیر راه وشهرسازی با خانواده مرحوم مهندس تابش

عکاس: محمد محبی

دریافت تصاویر