جمعه ۱۹ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۷:۴۵

ببینید| بازدید وزیر راه و شهرسازی از پروژه اقدام ملی شهر بیرجند و شرکت در جلسه شورای هماهنگی راه و شهرسازی خراسان جنوبی