چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۵:۳۷

ببینید|۲۲۰۰ متر مربع رفع تصرف اراضی ملی به ارزش ۳۳۰۰ میلیارد ریال در شهرستان دماوند