شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۶

ببینید| مجمع عمومی شرکت ساخت در دفتر معاون حمل و نقل

عکس:پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

دریافت تصاویر