دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۳:۱۲

ببینید|نشست ستاد اربعین وزارت راه و شهرسازی

عکس: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

دریافت تصاویر