چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۶:۳۰

ببینید|تقدیر از ایثارگران توسط معاون وزیر راه و شهرسازی

عکس:پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

دریافت تصاویر