یکشنبه ۴ مهر ۱۴۰۰ - ۱۷:۰۹

ببینید|نشست خبری معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی

عکس: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

دریافت تصاویر