دوشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۳

اجرای افزون بر ۴۱ میلیارد تومان پروژه های باز آفرینی شهری در زاهدان

دریافت تصاویر