پنجشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۶

ببینید|بازدید از روند پیشرفت بزرگراه بین المللی ارومیه- سرو