دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۰

ببینید|دوازدهمین جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی

عکاس:راهب هماوندی

دریافت تصاویر