پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰ - ۲۲:۴۳

ببینید|رفع تصرف ۳۳۰۰ متر مربع از اراضی دولتی شهر جالق سیستان و بلوچستان