• چشم انداز گلستان؛ دروازه اوراسیا

    چشم انداز گلستان؛ دروازه اوراسیا

    ترانزیت در معنی کلی زمانی اتفاق می افتد که کالا یا مسافر برای رسیدن به مقصد نهایی خود نیاز به توقف موقت در یک نقطه میانی دارد و زمینی، دریایی و هوایی انواع آن است.