• شناسایی ۱۷ نقطه حادثه خیز در آذربایجان غربی

    شناسایی ۱۷ نقطه حادثه خیز در آذربایجان غربی

    مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی با بیان اینکه برای اصلاح جاده منتهی به میاندوآب و سه راهی محمدیار نیازمند تعامل و همکاری مردم هستیم، گفت: آشکار سازی تمام نقاط حادثه خیز استان انجام شده اما اقدامات اصلاحی این نقاط هنوز در تمام این نواحی انجام نشده است.