• احداث ۳ کتابخانه در آذربایجان غربی

    احداث ۳ کتابخانه در آذربایجان غربی

    رییس اداره اجرای پروژه‌های ساختمانی و تاسیسات عمومی اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی، گفت: سه کتابخانه در شهرهای میاندوآب، سرو و نقده در دست اجرا بوده و در مراحل پایانی قرار دارد.