• تهران؛ شهری برای هیچ‌کس/ برای نجات تهران تلاش می‌کنیم

    در گفتگو با گیتی اعتماد مطرح شد:

    تهران؛ شهری برای هیچ‌کس/ برای نجات تهران تلاش می‌کنیم

    سخن گفتن با دکتر گیتی اعتماد آن‌هم در مورد شهری مثل تهران، هم برانگیزاننده است و هم غمگین‌کننده. برانگیزاننده از آن جهت كه او امیدوار به آینده این شهر است و غمگین‌كننده هم از این باب كه تهران را شهری برای هیچ‌كس می‌داند. واقعیت این است كه سخنان دكتر اعتماد، سخن بسیاری از شهروندان است؛ اما به زبان علمی‌تر و با دلایل بیشتر. گیتی اعتماد تقسیم‌بندی یك شهر به شهر زنانه یا مردانه را مناسب نمی‌داند.